"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Žarena žica

Žarena žica izrađuje se u standardu SRPS. C.B6.012

(DIN 17140 standard) u asortimanu od Fi 0,8 mm do Fi 3,1 mm.Komercijala