"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Vareni koševi - šipovi

Vareni koševi- šipovi se izrađuju na osnovu projektne dokumentacije na automatskim mašinama

(tipa Pedax/Stema), maksimalnog prečnika do 1,5 m, maksimalne dužine do 14 m

i u maksimalnoj debljini podužne žice do F 32 mm.

 

 



Komercijala