"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Obrađeno betonsko gvožđe

Betonsko gvožđe se obrađuje po specifikaciji na automatskim mašinama

(tipa EVG i MEP) za sečenje i savijanje.

 

 Komercijala