"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Lučni armaturni segmenti - REMENATE

Lučni armaturni segmenti - remenate se izrađuju na osnovu projektne

dokumentacije i koriste se za izradu betonskih tunelskih segmenata.Komercijala