"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Grifovano pletivo

Grifovano pletivo se izrađuje od svetlo vučene žice u standardu DIN 4192,

od žice Fi 3,1 mm do Fi 5 mm, odnosno otvora od 30x30 mm do 50x50 mm.

Platna se izrađuju u dimenziji 1x2 m upakovana na paletu od 100 komada.

 

 Komercijala