"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Ekseri

Ekseri se izrađuju u standardu JUS.M.B4.021

( DIN 1151 standard) od žice Fi 1,2 mm do Fi 6 mm,

odnosno dužine od 10 mm do 220 mm upakovane u kutije od 25 kg.

 

 Komercijala