"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Dijafragme

Izrađuju se u svim oblicima i veličinama po projektnoj dokumentaciji naručioca.

Ograničavajući faktori veličine su gabariti koji se mogu transportovati do gradilišta.

Uobičajeno u izradi je vezivanje 50% spojeva armiračkom žicom i zavarivanje 50% spojeva

radi obezbeđenja čvrstoće koša do ugradnje. Uobičajena armatura je od RAfi12 do RAfi32 mm.Komercijala