"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Betonsko gvožđe

RP Tehnometal d.o.o. može da Vam ponudi sledeće vrste gvožđa i to:

Glatko betonsko gvožđe od F5,5 GA do F16 GA. Rebrasto betonsko gvožđe od F8 RA do F32 RA.Komercijala