"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  Armaturne mreže

Armaturne mreže izrađuju se u standardu JUS.U.M1.091. ( DIN 488 standard).

Proizvodni pogon je specijalizovan za izradu lakih armaturnih mreža

(obostrano nosivih Q mreža i uzdužno nosivih R mreža).

U ponudi postoji i kompletan asortiman svih ostalih Q i R mreža.Komercijala