"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Proizvodi
  šulc pletivo

Šulc pletivo se koristi za postavljanje košuljice betona.

 Komercijala