"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Aktuelnosti
  17.10.2008. Film o preduzeću
Tokom marta i aprila 2008. godine napravljen je prvi film o Preduzeću u trajanju od 7 minuta. U filmu se prikazuje proizvodni program Preduzeća sa posebnim akcentom na Poslovnu jedinicu 1 - Ušće.

Proizvodni film je po prvi put prikazan na sajmu građevinarstva u Beogradu, koji je održan u vremenu od 15.04.2008. godine pa do 19.04.2008. godine.

Planirano je da se povremeno film dopunjava i proširuje u skladu sa promenom i proširenjima proizvodnog programa Preduzeća, kao i u skladu sa drugim važnim događanjima u Preduzeću.