"RP Tehnometal d.o.o. Beograd"
 
Aktuelnosti
  30.05.2012. Šipovi na gradilištu Žeželjev most

RP Tehnometal u armiračkom pogonu u Beogradu proizvodi varene koševe za šipove koji će nositi novi Žželjev most u Novom Sadu.

Nakon najvećeg gradilišta u Beogradu - Most na Adi, kompanija RP Tehnometal je počela da snabdeva najveće gradilište u Novom Sadu. 150 tona šipova će biti ugrađeno u novi most a naša kompanija je uspela da ispoštuje sve najoštrije zahteve stranog investitora.